При етикетиране на пенливо или пенливо-газирано вино може да бъде вписано името на сорт грозде, при условие че:

 1. най-малко 85 на сто от виното е произведено от посочения сорт грозде и той е определящ за характера на виното, (не се отнася за тиражния и експедиционния ликьор) и
 2. процесът на получаване на пенливо или пенливо-газирано вино, изчислен от момента на превръщане на виното в пенливо или пенливо-газирано и включващ периода на стареене, не може да бъде по-кратък от 90 дни, и
 3. продължителността на ферментация на виноматериалите е най-малко 60 дни или 30 дни - когато ферментацията е извършена в съдове със средства за разбъркване

Два или три сорта грозде могат да се впишат при етикетирането на естествено пенливите вина при спазване изискванията по т. 2 и 3 и при условие че виното е получено изцяло от посочените сортове грозде.

Година на реколтата се вписва при етикетирането, при условие че виното е получено най-малко от 85 на сто грозде от една реколта, с изключение на тиражния и експедиционния ликьор.

При етикетирането на качествено пенливо вино и на качествено пенливо вино, произведено в определен район, получено в страната или от внос, чиито условия за производство са признати за еднакви с условията за производство в Република България по реда на Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по Закона за виното и спиртните напитки, могат да се впишат следните индикации за начин на получаване на виното:

 1. "ферментация в бутилка"
 2. "ферментация в бутилка по традиционен метод", "традиционен метод", "класически традиционен метод"
 3. индикация за метод на получаване на виното, съдържаща името на определен географски район или друга географска единица

Индикацията "ферментация в бутилка" може да се впише при етикетирането на вината, при условие че:

 1. виното е станало пенливо чрез извършване на вторична алкохолна ферментация в бутилка
 2. процесът на получаване на пенливото вино, изчислен от момента на превръщане на виното в пенливо и включващ периода на стареене, не може да бъде по-кратък от 9 месеца
 3. ферментационният процес, който превръща виното в пенливо, и продължителността на отлежаване с дрожди не може да бъде по-кратък от 90 дни, и утайките от крайния продукт са отделени чрез филтрация по метода на трансвазия или дегоржиране

Индикациите "ферментация в бутилка по традиционен метод", "традиционен метод", "класически традиционен метод" се вписват, при условие че виното:

 1. е станало пенливо чрез вторична алкохолна ферментация в бутилка
 2. е отлежало с дрождите в предприятието на получаване в продължение най-малко на 9 месеца
 3. е отделено от утайките по метода дегоржиране.

Допълнителното специфично традиционно наименование "резерва" може да се използва при етикетиране на качествени пенливи вина, при условие че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж и е отлежало най-малко една година, считано от Ноември в годината на реколтата.

Пенливите вина се съхраняват за продажба и се продават в бутилирано състояние. Бутилките, в които се съхраняват пенливите вина, са стъклени и затворени с коркови тапи или с тапи, направени от друг подходящ материал, разрешен за контакт с хранителни продукти. Тапите са прикрепени към бутилките с кошнички и са покрити изцяло с хартия, която обхваща пълно или частично гърлото на бутилката. За затваряне на бутилки с номинално съдържание 0,20 л или по-малко могат да се използват и други подходящи средства.