Индикациите "беритба на презряло и стафидирано грозде", "беритба на стафидирано грозде" и "подбор на стафидирани гроздове и зърна" са допустими само когато виното е произведено от грозде, завяхнало преди прибирането му, със захарно съдържание не по-малко от 26 тегловни процента.

Индикацията "снежно вино" се използва, при условие че виното е произведено от грозде, което се прибира след падане на първия сняг и има захарно съдържание не по-малко от 22 тегловни процента.

Използването наименованието на микрорайон и масив е допустимо, при условие че виното е произведено от грозде, което е изцяло получено от определения микрорайон или масив.

Географските указания за означаване на регионални вина са "Дунавска равнина" и "Тракийска низина".

Задължителни индикации за пенливо и пенливо-газирано вино

При етикетирането на пенливо и пенливо-газирано вино се вписват следните задължителни индикации:

 • търговско наименование
 • номинален обем
 • знак "е"
 • тип на виното
 • действително алкохолно съдържание
 • номер на партидата

Търговското наименование на:

 1. пенливо вино е "пенливо вино"
 2. качествено пенливо вино е "качествено пенливо вино"
 3. качествено пенливо вино с гарантирано наименование за произход е "качествено пенливо вино с гарантирано наименование за произход"
 4. качествено пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход е "качествено пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 5. качествено пенливо вино, получено от ароматни сортове грозде, е "качествено ароматно пенливо вино" или "качествено вино, получено от ароматни сортове грозде"
 6. пенливо вино от внос е "пенливо вино" или "качествено пенливо вино, произведено в определен район", когато условията за производство са признати за еднакви с условията за производство в Република България по реда на Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по Закона за виното и спиртните напитки
 7. пенливо-газирано вино е "пенливо-газирано вино" или "получено с добавяне на въглероден диоксид вино"

Търговското наименование на качествено пенливо вино, качествено пенливо вино с гарантирано наименование за произход и качествено пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход може да се допълни или замени от специфични традиционни наименования по приложение.

Индикациите за типа на пенливо и газирано-пенливо вино в зависимост от съдържанието на остатъчна захар и при спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки са: "екстра брют", "брют", "екстра сухо", "сухо", "полусухо", "сладко".

Наименованието на определен район или на друга географска единица, различна от определения район, се вписва при етикетирането на качествено пенливо вино или на качествено пенливо вино, произведено в определен район, при условие че:

 1. отговаря на изискванията за производство, определени в Наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина на тяхното утвърждаване и Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по Закона за виното и спиртните напитки
 2. виноматериалите, от които е получено виното, произхождат изцяло от този район, с изключение на тиражния и експедиционния ликьор

Фирменото наименование и седалището на производителя, вносителя и/или лицето, което извършва бутилирането на виното, се изписват изцяло без съкращения.

Факултативни индикации за пенливо и пенливо-газирано вино

При етикетирането на пенливо и пенливо-газирано вино, получено в страната или от внос, могат да се впишат следните факултативни индикации:

 • име, седалище и адрес на управление на дистрибутора и/или на търговеца на дребно
 • търговска марка
 • медали и отличия
 • сорт или сортове грозде
 • данни за историята на виното или на производственото предприятие
 • данни за лицата, участвали в търговския оборот на напитката
 • препоръки за ползване на виното
 • означения, свързани с начина на производство или получаване на виното
 • номер на удостоверението, с което производителят е вписан в регистъра при Националната лозаро-винарска камара
 • знаци на Националната лозаро-винарска камара
 • подпис на майстора винар, снимки на майстора или на екипа, произвел виното
 • година на реколтата
 • наименование на микрорайон или масив
 • име и седалище на предприятието или на стопанството, произвело гроздето и извършило винификацията
 • допълнителни специфични традиционни наименования

Името на сорт, сортове грозде или техни синоними могат да бъдат вписани при етикетирането на пенливо или пенливо-газирано вино, при условие че са класифицирани като разрешени или препоръчани сортове грозде по реда на Наредбата за правилата за класифициране на винените сортове лози и за класифициране на сортовете лози по Закона за виното и спиртните напитки.