Препоръки за ползване на вината се отнасят до ястията, с които се препоръчва да се сервира напитката, начина на сервиране, информация за начина на приготвяне на напитката, информация за начина на съхраняване на напитката, информация за съдържащите се ароматни и/или вкусови добавки, оцветители и други съставки, които характеризират напитката, рецепти за коктейли и други.

Индикация за година на реколтата се вписва, при условие че виното е получено изцяло от грозде от посочената година.

Към индикацията "вино" може да се добави индикацията "ново" или "младо" само при условие, че виното е произведено изцяло от грозде, получено от една реколта, и е бутилирано до края на годината. Вината могат да бъдат продавани с индикацията "ново" до 1 март на следващата година. В този случай на етикетите задължително се вписва и индикацията "срок за продажба - 01. 03.... г."

Името на сорт, сортове грозде или техни синоними могат да бъдат вписани при етикетирането на вино, при условие че са класифицирани като разрешени или препоръчани сортове грозде по реда на Наредбата за правилата за класифициране на винените сортове лози и за класифициране на сортовете лози по Закона за виното и спиртните напитки.

При етикетиране на вино може да бъде вписано името на сорт грозде, при условие че най-малко 85 на сто от виното е произведено от посочения сорт грозде и той е определящ за характера на виното. Имената на два сорта грозде могат да бъдат вписани, при условие че виното е произведено от тези сортове грозде. Вино, произведено от три и повече сортове грозде, не може да носи индикация за сорт грозде.

Вино от внос може да бъде означено с име на сорт или сортове грозде, при условие че тази индикация е разрешена от законодателството на страната на произхода на виното.

При етикетирането могат да се включват индикации за получени медали и отличия. На етикета се вписват името на конкурса, мястото и годината на неговото провеждане.

При етикетирането на трапезно вино с географско указание могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования: "премиум", "резерва" и "премиум резерва".

Индикацията "премиум" може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде, отличава се с най-високо качество от цялата реколта, и количеството е не повече от 1/10 от цялата реколта.

Индикацията "премиум резерва" може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде, запазено е количество вино от най-добрата партида на реколтата, и се реализира на пазара след изчерпване на партидата.

Индикацията "резерва" може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде, отлежало е най-малко една година, считано от Ноември в годината на реколтата преди предлагането му на пазара.

При етикетиране на качествено вино, произведено в определен район могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования: "барик", "премиум оук" или "първо зареждане в дъбова бъчва", "специална резерва", "специална селекция", "колекционно", "розенталер".

Индикацията "барик" може да се впише, при условие че алкохолната ферментация на виното е извършена в дъбово буре с обем до 500 л.

Индикацията "премиум оук" или "първо зареждане в дъбова бъчва" може да се впише, при условие че съзряването на виното е извършено в ново дъбово буре с обем до 500 л.

Индикацията "специална резерва" може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж, и е отлежало най-малко една година след изтичането на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район.

Индикацията "специална селекция" може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж, и е отлежало най-малко две години след изтичането на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район.

Индикацията "колекционно" може да се впише, при условие че виното отговаря на условията за "специална резерва", и е отлежало в бутилки най-малко една година след изчерпване на партидата "специална резерва", и е в количество не повече от 1/2 от партидата "специална резерва".

Индикацията "розенталер" може да се впише при етикетирането на червено вино, при условие че е получено от препоръчани сортове грозде със захарно съдържание не по-малко от 22 тегловни процента. Младото вино е отделено от твърдата фаза при алкохолно съдържание най-малко 11 обемни процента, и окончателният характер на виното е оформен чрез добавяне на гроздова мъст или концентрирана гроздова мъст най-късно 30 дни преди експедицията.

За благородно сладко вино могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования:

  1. "беритба при пълна зрялост", "беритба при напълно узряло грозде" или "подбор на напълно узрели гроздове или зърна"
  2. "беритба на презряло грозде", "беритба на благородно узряло грозде" или "беритба на презряло и ботритизирано грозде"
  3. "беритба на презряло и ботритизирано грозде", "беритба на ботритизирано грозде"или "подбор на ботритизирани гроздове или зърна"
  4. "беритба на презряло и стафидирано грозде", "беритба на стафидирано грозде" и "подбор на стафидирани гроздове и зърна"
  5. "снежно вино"

Индикациите "беритба при пълна зрялост", "беритба при напълно узряло грозде" и "подбор на напълно узрели гроздове или зърна" се използват, при условие че виното е произведено от грозде със захарно съдържание не по-малко от 19 тегловни процента за белите и розовите вина и 21 тегловни процента за червените вина.

Индикациите "беритба на презряло грозде", "беритба на благородно узряло грозде" и "беритба на презряло и ботритизирано грозде" са допустими само когато виното е произведено от грозде със захарно съдържание не по-малко от 21 тегловни процента за белите и розовите вина и 23 тегловни процента за червените вина.

Индикациите "беритба на презряло и ботритизирано грозде", "беритба на ботритизирано грозде" и "подбор на ботритизирани гроздове или зърна" са допустими само когато виното е произведено от грозде, по което има развитие на благородно гниене ( Botrytis cinerea).