Търговските наименования на ароматизирани напитки на основата на вино, при условие че отговарят на изискванията за производство, определени в Наредбата за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство по Закона за виното и спиртните напитки, са:

 1. "сангрия"
 2. "клареа"
 3. "цура"
 4. "битер сода"
 5. "калте енте"
 6. "глувайн"
 7. "виниглоги"
 8. "майвайн"
 9. "майтранк"
 10. "пелин"

Ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието "пелин", ако е произведена в Република България по специална технология; в билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" (Artemisia absinthium) е не по-малък от 20 процента тегловно.

Търговските наименования на ароматизирани коктейли от грозде и вино, при условие че отговарят на изискванията за производство, определени в Наредбата за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство, са:

 1. "коктейл на винена основа"
 2. "пенлива гроздова ароматизирана напитка"

Търговското наименование на ароматизирано вино може да бъде допълнено с географско указание, при условие че фазата на производството, при която напитката получава своите специфични или окончателни характеристики и свойства, се извършва в съответния географски район.

Индикацията относно обема на стоката се изписва в хектолитри (хл), литри (л), сантилитри (cл) или милилитри (мл) и се изразява с число, придружено от използваната мярка или от нейния символ.

Знакът "е" се поставя, когато количеството на виното отговаря на изискванията към нетните количества на предварително опакованите продукти с еднакви количества, определени в Наредбата за предварително опакованите количества продукти.

Индикацията относно действителното алкохолно съдържание се изразява в обемни проценти (об. %).

Индикацията на производствената партида е латинската буква "L", придружена от цифри и/или букви, включващи поредния номер на произведения продукт, определен от производителя, и кодиращи датата, месеца и годината на бутилиране.

Факултативни индикации при етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос

При етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос могат да се вписват следните факултативни индикации:

1. За трапезно вино, трапезно вино с географско указание и качествено вино, произведено в определен район:

 • тип на виното
 • вид на виното
 • цвят на виното
 • препоръки за ползване на виното
 • данни за лицата, участвали в търговския оборот на напитката
 • име, седалище и адрес на управление на дистрибутора и/или на търговеца на дребно
 • търговска марка
 • данни за историята на виното или на производственото предприятие
 • номер на удостоверението, с което производителят е вписан в регистъра при Националната лозаро-винарска камара
 • знаци на Националната лозаро-винарска камара
 • подпис на майстора винар, снимки на майстора или на екипа, произвел виното

2. За трапезно вино с географско указание и за качествено вино, произведено в определен район:

 • година на реколтата
 • сорт или сортове грозде
 • медали и отличия
 • означения, свързани с начина на производство или получаване на виното
 • допълнителни специфични традиционни наименования по приложение

3. За качествено вино, произведено в определен район:

 • наименование на микрорайона или масива
 • традиционно използвани означения за стопанството, което е произвело гроздето и е извършило винификацията и бутилирането

Индикациите за тип вино са:

 1. за тихо вино - "сухо", "полусухо", "полу-сладко" и "сладко"
 2. за искрящо вино - "екстра брют", "брют", "екстра сухо", "сухо" "полусухо" и "сладко"

Индикациите за вид вино са: "тихо", "шумящо" и "специално".

Цветът на виното трябва да бъде резултат от прилагането на разрешени енологични практики и обработки. Индикациите за цвят на виното са: "бяло", "розово" (розе) или "червено".