Видове вина

Вината биват три вида: тихи, шумящи и специални.

Тихи са вината, при които съдържанието на въглеродния диоксид не превишава 2 g/dm3. На практика в условията на нормално атмосферно налягане те са ненаситени разтвори на въглеродния диоксид. Поради това те не отделят мехурчета (не играят) и не образуват пяна (не са пенливи) при отваряне на бутилката и наливането им в чаша.

Шумящи са вината, които в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация или чрез добавяне на въглероден диоксид се характеризират с отделяне на въглероден диоксид при отваряне на съда, в който се съхраняват. Шумящите вина са пенливи и искрящи.

Специални вина са ликьорните вина, ароматизираните вина и благородно сладките вина.

Пенливи вина

Пенливите вина са естествено пенливи и пенливи-газирани.

Естествено пенливите вина са вина, получени в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация на прясно грозде, на гроздова мъст, на вино, годно за производство на трапезно вино, на трапезно вино, на качествено вино от определен район и на вносно вино. Те се характеризират с отделянето на въглероден диоксид - резултат изключително от алкохолна ферментация, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20ºС не може да бъде по-ниско от 3 бара.

Пенливи-газирани вина се получават само от трапезни вина. Те се характеризират при отварянето на бутилката с отделянето на въглероден диоксид - резултат изцяло или частично от добавянето на въглероден диоксид, като налягането му в затворени съдове при температура 20ºС не може да бъде по-ниско от 3 бара.

При производството на пенливи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определени с наредба.

Пенливите вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина, произведени в определен район при условията на наредба.

Пенливи качествени вина, произведени в определен район не могат да се произвеждат от и с участието на вносни вина.

Искрящи вина

Искрящите вина са естествено искрящи и искрящи-газирани.

Естествено искрящи вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина, произведени в определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина, произведени в определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни % и действително алкохолно съдържание не по-малко от 9 обемни %, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20ºС не е по-малко от 1 бар и не е повече от 2,5 бара.

Искрящи-газирани вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина, произведени в определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина, произведени в определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента и действително алкохолно съдържание не по-малко от 9 обемни процента, като налягането на въглеродния диоксид - резултат от неговото пълно или частично прибавяне, в затворени съдове и при температура 20ºС не е по-малко от 1 бар и не е повече от 2,5 бара.

При производството на искрящи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определени с наредба.

Ликьорни вина

Ликьорни са вината, получени от прясна или частично ферментирала гроздова каша или гроздова мъст, или вина, или комбинации от тях с добавка на етилов алкохол от земеделски произход или винен дестилат.

Ликьорните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 15 обемни %, но непревишаващо 22 обемни %, и общо алкохолно съдържание не по-малко от 17,5 обемни %, с изключение на някои качествени ликьорни вина, произведени в определени райони, посочени в наредба.

Ликьорните вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина, произведени в определен район при условията и по реда на наредба.

Ароматизирани вина

Ароматизирани вина са вината, чийто органолептичен характер е оформен чрез ароматизиране с естествени ароматизиращи вещества и/или с естествени ароматизиращи композиции, и/или с билки и подправки, включително извлеци от тях, и/или с вкусови продукти, и/или с комбинации от тях.

Ароматизираните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 14,5 обемни %, непревишаващо 22 обемни %, и общо алкохолно съдържание, равно или повече от 17,5 обемни %

Към ароматизираните вина се допуска добавянето на въглероден диоксид.

Ароматизираните вина се приготвят от вино и/или прясно спиртована гроздова мъст или вина с добавка на етилов алкохол от земеделски произход и подслаждащи средства.

Като подслаждащи средства могат да се използват полубяла и бяла захар, рафинирана бяла захар, декстроза, фруктоза, сироп от глюкоза, течна захар, сироп от инвертирана захар, ректифицирана концентрирана гроздова мъст, карамелизирана захар, мед, захар от рожкови, както и всички други естествени захаросъдържащи субстанции, които имат аналогичен ефект на горните продукти.

Ароматизирана напитка на основата на вино е напитка, получена от вино, към което са добавени ароматизиращи субстанции със или без добавка на гроздова мъст, и с действително алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни % и не повече от 14,5 обемни %.

Ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието "пелин", ако е произведена в България по специална технология. В билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" е не по-малък от 20 масови %

Благородно сладки вина

Благородно сладки вина са вината, чиято изходна суровина е най-малко 85 % добре узряло завехнало грозде или нападнато от благородна плесен Botrytis Cinerea, получени от гроздова мъст с начално минимално естествено захарно съдържание 212 g/dm3, като ферментацията е спряна чрез добавянето на етилов алкохол, винен дестилат или други разрешени енологични практики.

Със специфичното традиционно означение "благородно сладко вино" се означават качествени вина, произведени в определен район, произведени при условията и по реда на наредба.