Безалкохолни напитки – характеристика особености и технологии

Безалкохолни напиткиБезалкохолните напитки се употребяват от човека още от древността. Основната причина за това е, че те задоволяват първични и жизнено важни физиологични потребности на човешкия организъм. Главното физиологично предназначение на безалкохолните напитки е да снабдяват човешкия организъм с вода. Успоредно с това е необходимо те да доставят определени количества хранителни съставки - захари, киселини, минерални соли, витамини и други необходими за рационалното хранене на човека. Ето защо безалкохолните напитки трябва да оказват благоприятно влияние на нервната система, да повишават защитните сили на организма, да действат тонизиращо, лечебно-профилактично и да осигуряват правилното протичане на всички обменни процеси.
Човекът все повече приема напитките като част от своето ежедневие като ги предпочита пред обикновената вода, което се дължи на непрекъснато повишаващия се стандарт на живот и разумните цени, които имат самите напитки.
Изхождайки от специфичните и индивидуални потребителски изисквания на всеки консуматор, определяни от различни фактори безалкохолните напитки трябва да обхващат широк диапазон по отношение на състава, свойства, предназначение, вкусово-ароматичен букет и други, за да могат да задоволят всички потребности.
Безалкохолните напиткиКато се има предвид нарастващия проблем с намаляване на количеството и качеството на питейните води и утвърждаването на тази тенденция, налага се естествената потребност от увеличаване консумацията на безалкохолни напитки. Този факт и редица други потребности ще налагат непрекъснато нарастване на употребата на безалкохолни напитки, което ще клони към количества, задоволяващи потребностите.
Развитието на безалкохолната промишленост е свързано и с увеличаването на асортиментната структура, което дава възможност за лавиране на пазара и поддържане на постоянното желание в потребителя да дегустира нови и различни продукти, което несъмнено е ключът към успеха на всяко едно производство. Разнообразните асортименти водят до нарастване видовете използвани опаковки, тяхната форма и обем.
Развитието на производството и разнообразяването на асортимента на безалкохолни напитки е тясно свързано със значителното подобряване на тяхното качество. Тези резултати се постигат чрез умелото съчетаване на отделните суровини и осигуряване на постоянство във физико-химичните и органолептичните показатели на напитките. Съвременните технически и технологични средства дават възможност да се гарантира много добра физико-химична и биологична стабилност на произвежданите напитки.

В този раздел, може да откриете разнообразна и полезна информация относно всичко съпътстващо безалкохолните напитки, а именно:

Видове водоизточници и методи за омекотяване на водата

Класификация на безалкохолните напитки

Въглероден диоксид – характеристика и особености

Въглероден диоксид – характеристика и особености - След регистрация

Технология за производство на натурални сокове и нектари

Технология за производство на трапезна газирана вода

Технология за производство на трапезна газирана вода - След регистрация

Технология за производство на газирани безалкохолни напитки

Технология за производство на газирани безалкохолни напитки - След регистрация

 

Достъпът до някои материали е възможен единствено за регистрирани  потребители.
Може да направите своята регистрация ТУК